Ilmanvirtaus on keskeinen myös autonosissa

Air flowVaikka auton näyttävyys on tärkeää, vieläkin tärkeämpää on varmistaa, että raikas ilma pääsee moottoriin ja kuuma ilma pääsee sieltä pois. Putkia ja johtoja ei voida vain vetää miten sattuu, tämä on tarkkaa tiedettä. Tarvitaan paljon vaivaa, työtä ja suunnitteluja, jotta auto saadaan ottamaan tarvittava määrä ilmaa sisään, eikä esimerkiksi räjähtämään leikkeihin.

Suunnittelijat käyttävät apunaan tietokoneohjelmia, joiden avulla määritellään mikä on paras tapa sijoittaa ilmanvaihtoventtiilit. Ensimmäinen vaihe on luona mallinnus siitä, miten ilmavirta kulkee auton sisälle. Puolet ilman energiasta haihtuu jo ennen kuin se pääsee moottoriin asti, mutta auton liikkumista voidaan hyödyntää ilmanotossa.

Hankalampi vaihe on kuuman ilman saaminen pois moottorista. Moottori on pidettävä mahdollisimman viileänä myös ajon aikana ja auton sammuttua kuuman ilman on päästävä tehokkaasti pois. Varsinkin suurissa nopeuksissa ilman hallitseminen on kriittisen tärkeää, koska ilman on kuljettava suurien painemäärien lävitse.

Ilmanjohdin on yksi tärkeimmistä auton ilmansaantia ja poistoa säätelevistä mekanismeista.

Mikäli auton ilmanjohtimessa on häikkää, se vaikuttaa sekä ajokykyyn, että toimivuuteen. Yleisin merkki vaurioituneesta ilmanjohtimesta on voiman tippuminen. Kun ilman ja bensan määrää ei pystytä säätelemään oikein, koneisto ei tunnista kuinka paljon bensaa tulee antaa.

Samalla ongelmaksi syntyy runsas bensankulutus.

Joissain tapauksissa auto ei edes käynnisty. Koska auton käynnistyminen tarvitsee tietyn määrän bensaa ja ilmaa, sensorin mennessä rikki tätä ei voida tuottaa. Näin ollen autoa on lähes mahdotonta käynnistää tai ajaa normaalisti.

Osa ilmasta on poistettava moottorin kautta, osa pakoputkesta ja osa ilmasta tulee myös kulkea matkustamon kautta. Hyvällä ilmanvirralla varmistetaan etteivät haitalliset kaasut pääse matkustamoon ja aiheuta vakavia seurauksia. Samalla on pystyttävä vaihtamaan ilmaa autossa, jotta matkustamosta ei tule liian tunkkainen.

Nämä kaikki on huomioitava kun suunnitellaan ilmavirtausten ohjaamista auton sisällä. Jos jokin osioista ei toimi, voivat seuraukset olla suuria ja pahimmassa tapauksessa kohtalokkaita. Vaikka tämä onkin yhtä tärkeää kaikissa autoissa, ovat urheiluautot vieläkin korostetummassa roolissa, erityisesti suurien nopeuksien takia. Auton suunnittelussa on siis panostettava kunnolla ilmavirtausten toimivuuden takaamiseen.