Sivuston lyhyt esittely

Sivustolle on kerätty paljon tietoa liittyen rakentamiseen ja sen eri osa-alueisiin. Tälle sivulle on kerätty lyhyt esittely sivujen sisällöstä.

  • Virtaus- ja lämpösimulointi on keskeinen osa useissa prosesseissa

Tästä osiosta löytyy paljon tietoa siitä, miksi virtaus- ja lämpösimulointi on tärkeää, ja millainen rooli sillä on esimerkiksi rakennusten suunnittelussa ja eri moottorin osien tuotannossa.

  • 3D-tulostaminen on nykypäivää

3D-tulostaminen on yksi niitä uusia tekniikan keksintöjä, joilla on mahdollisuus aiheuttaa jopa uusi teknologinen vallankumous. Tuotannon helpottuessa valtavista tehtaista yksinkertaisiin koneisiin, voidaan lähes kaikilla aloilla käyttää tätä hyödyksi. Sivulla on esiteltynä joitain niistä tavoista, millä 3D-tulostaminen on muuttanut jo nyt maailmaa. Samalla tarkastellaan, miten sitä voidaan käyttää myös erikoisempiin asioihin.

  • Teknologiset sovellukset ovat osana talonrakentamista

Teknologia on muuttanut jokapäiväistä elämää kaikkialla maailmassa, eivätkä talonrakentaminen ja rakennusala ylipäätään ole tässä poikkeus. Teknologiaa ja erityisesti mobiililaitteiden tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään entistä enemmän rakentamisen jokaisessa vaiheessa ja sen edut nähdään sekä töiden sujuvuuden, että kustannustehokkuuden paranemisena.

  • Tulostamiseen käytettävät musteet

Tulostaminen on vieläkin tärkeää useassa tilanteessa ja mustetulostimien käyttäjillä on usein edessään vaikea kysymys. Minkä musteen valitsisi? Valinnan kirjo on valtava, mutta onko musteen valitseminen sittenkään niin vaikeaa? Kaikki tarpeellinen tieto musteista on kerätty tälle sivustolle.

  • Rautakauppa käy kuumana syksylläkin

Rautakaupat ja rakentaminen ovat keskellä buumia, jossa kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Tämä on luonut yritykselle oivan paikan esimerkiksi hinnoittelulle, mutta samalla kuluttajan tulee olla varovainen ostopäätöstensä kanssa.

Näille kahdeksalle sivulle on kerätty yllämainituista ja useita muista aiheista runsaasti tietoa. Sivuston on tarkoitus valaista tietoa ja kertoa vastauksia aiheisiin liittyvistä kysymyksistä. Oli kyseessä sitten rakentamisen aloittava amatööri tai tekniikan ihmelapsi, sivusto pyrkii täyttämään kaikkien toiveet.