Virtaus- ja lämpösimulointi on keskeinen osa useissa prosesseissa

Flow and thermal simulationVirtaus- ja lämpösimulointi on tärkeä mutta haasteellinen tehtävä monissa prosesseissa ja laitteissa. Ilmanvaihtoa suunniteltaessa on otettava huomioon tilan erilaiset tarpeet ja ne keinot millä tämä voidaan toteuttaa. Suurissa tiloissa, joissa ihmismäärät ovat korkeita pitää ottaa huomioon omat asiansa. Näihin on myös laadittu lakisääteisiä kriteereitä, jotka tulee ottaa tarkasti huomioon. Ilmanvaihdon suteen tilan on oltava viihtyisä, eli lämmön on pysyttävä sopivassa asteikossa ja ilman on oltava raikasta, jotta happea on riitettävästi. Intiimissä tiloissa tämä on yhtä tärkeää, ja erityisen tarkkana on oltava erilaisissa lääketieteen ja sairaaloiden tiloissa, kuten kauneuskliniikka.fi:n tyyppisissä tiloissa.

Kun tehdään uuteen kohteeseen suunnitelmaa, voidaan lähteä täysin puhtaalta pöydältä. Näissä tapauksissa suunnittelu on helppoa simuloinnin pohjalta. Kun taas halutaan muokata vanhaa kohdetta, tulee ottaa huomioon monta seikkaa, kuten uudet määräykset ja miettiä mitkä laitteet toteuttavat halutun lopputuloksen nykyään. Simuloinnilla voidaan selvittää optimaaliset sijainnit jokaiselle asialle, esimerkiksi sisääntulojen ja poistojen sijoittelun suhteen.

Moottoreita ja muita työkaluja suunniteltaessa on huomioitava, että niiden suorituskyky täyttää tarkoitetun tehtävän. Esimerkiksi moottoripyörän moottorin on kestettävä tiettyä lämpötilaa, ja rakenne on suunniteltava sen mukaan. Hyvällä suunnittelulla ilmanvaihto on rakennettu niin, että koneisto saa maksimaalisen hyödyn irti siitä, ja mahdollisesti toimivuutta voidaan jopa parantaa.

Optimaalisen tuloksen löytäminen voi kuitenkin olla vaikeaa ja tähän täytyy usein ottaa avuksi stimuloinnit. Nämä luovat mallinnuksen siitä, miten kyseisen tilan lämpöön ja virtauksiin liittyvät seikat huomioidaan mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Simuloinnissa käytetään apuna tietokoneohjelmia, jotka pystyvät hyvin tarkkoihin laskelmiin, kaikkien mahdollisten ratkaisuiden suhteen. Näin voidaan myös tarjota erilaisia vaihtoehtoja rakenteeseen ja siihen kuinka lämpö ja virtaus asiat suoritetaan.

Avuksi voidaan ottaa myös 3D-tulostaminen. Esimerkiksi taloa suunniteltaessa tällä voidaan tuottaa mallinnus siitä, miten eri putkistot ja ilmavirtaukset tulevat talossa kulkemaan. Uutta moottori mallia suunniteltaessa voidaan taas ihailla simuloinnin tuottamaa lopputulosta ja miettiä halutaanko konkreettiseen malliin vielä muutoksia.

Usein työskentely ja muutokset on helpompi tehdä, kun tuote näkyy konkreettisena. Simulaation tuloksista voidaan etsiä jokaiselle mieluisin ja käyttötarkoitukseen sopivin vaihtoehto, jolloin tulostuksia voidaan tehdä useampi ja silmäillä parasta vaihtoehtoa näistä. Tämä takaa tyytyväisyyden ratkaisuihin myös pitkällä tähtäimellä.